Wyceny wartości rynkowej

Biorąc pod uwagę, że każda rzecz ma konkretną cenę, jej wartość rynkowa określa, ile kupujący jest w stanie za nią zapłacić i za jaką kwotę sprzedający jest w stanie ją zbyć. Dlatego często spotykanym zjawiskiem jest wycena ruchomości, środków trwałych, linii technologicznych albo maszyn rolniczych i innych oraz urządzeń. Wykonuje się ją z różnych powodów, a zlecić można ją naszym ekspertom. Prowadzimy portal erzeczoznawcy.pl, który ma w 100% polski kapitał i ogólnopolski zasięg działania. Jest autorską platformą służącą do zarządzania zleceniami oraz komunikacją pomiędzy rzeczoznawcami. Z tej oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i prowadzący działalność gospodarczą o różnej skali. Świadczone tu usługi to:

• określenie szacunkowej ceny, jakie mają: pojazdy, łodzie, maszyny, linie technologiczne, statki powietrzne
• dokładne oględziny wycenianego obiektu
• identyfikacja na podstawie oznaczeń fabrycznych (tabliczki znamionowe, wybite numery itp.)
• oznaczenie parametrów technicznych i użytkowych
• analiza wyposażenia fabrycznego i dodatkowego
• określenie przebiegu (przejechane kilometry, motogodziny)
• ocena stanu technicznego całości i poszczególnych podzespołów oraz stopnia zużycia
• ocena braków i uszkodzeń
• próbny rozruch i sprawdzenie działania
• kontrola dokumentacji obiektu oględzin
• pełna dokumentacja zdjęciowa
• dokładny opis przedmiotu oględzin
• operat wyceny wartości rynkowej

Jej wysokość uzależniona jest m.in. sytuacji politycznej, preferencje kupujących czy elastyczności sprzedających albo koniunktury.

Wycena linii technologicznych

Tego rodzaju działanie jest zazwyczaj następstwem łączenia pojedynczych maszyn w ciągi technologiczne, które nie tylko przyspieszają produkcję, ale także znacznie ograniczają koszty wytworzenia produktu.

Poza identyfikację przedmiotu wyceny linii produkcyjnej operat szacunkowy obejmuje jej podział na jednostki technologiczne oraz określenie zakresu prac. Dopasowanie metody jego wykonania zależy od tego, w jakim celu rzeczoznawca realizuje zlecenie.

To, jaką wartość mają maszyny i urządzenia, określa się zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. Wycena linii technologicznych powinna również zawierać informację, czy tworzący ją sprzęt był szacowany w miejscu położenia czy też na podstawie innych danych. Ponadto musi ona także zawierać koszty uruchomienia. Uwagę zwraca się też na stopień zużycia i wyczerpanie potencjału eksploatacyjnego oraz wydajność linii i jej możliwości produkcyjne.

Wycena ruchomości

Aby ją wykonać, należy przede wszystkim przeanalizować specyfikę i sposób działania zakładu. Ważna jest również charakterystyka maszyn, jakie wykorzystywane były lub są w danym przedsiębiorstwie.

Do podstawowych danych, które są niezbędne do oszacowania wartości ruchomości, zaliczają się: dokumentacja zakupowa (faktura, umowa, dowód zakupu) i techniczna sprzętu oraz – w przypadku firm – ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych, a także tabele amortyzacyjne.
Proponowana wycena ruchomości obejmuje jej wszelkie składniki, takie jak np.:

 • maszyny,
 • urządzenia,
 • środki transportu,
 • sprzęt i wyposażenie,
 • zapasy,
 • wartości niematerialne i prawne.

W zależności od celu i rodzaju ruchomości wycenę można wykonać różnymi sposobami, czyli w modelu porównawczym, dochodowym, kosztowym lub mieszanym.

Wycena maszyn i urządzeń

Tego rodzaju usługa często jest niezbędna dla oszacowania wartości rynkowej linii technologicznej bądź wartości godziwej. Oprócz tego wycena maszyn, np. rolniczych, i urządzeń powstaje w celu oszacowania utraty wartości czy wskazania ceny.

Oferta w tym zakresie obejmuje następujące zagadnienia:

 • wycenę wartości sprzętu,
 • ekspertyzy techniczne,
 • ocenę stanu maszyn rolniczych i innych oraz urządzeń pod względem BHP (Deklaracje Zgodności),
 • sporządzenie DTR,
 • jak również inne indywidualne opracowania w zależności od wymagań klienta.

Wycena maszyn i urządzeń powstaje na podstawie oględzin mienia oraz metodologii i zasad wyceny ujętych w Standardach Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich SIMP.

Wycena środków trwałych

Są nimi aktywa trwałe oraz rzeczowe, mające przewidywany czas ekonomicznej używalności dłuższy niż 1 rok. Przykładem może być np. nieruchomość. Wycena środków trwałych polega na ustaleniu realnej ceny mienia w celu wpisania jej do Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest to mechanizm służący do oszacowania wartości przedmiotu, która będzie najbliższa jego realnej cenie. Warto dodać, że powinien on być wykorzystywany w firmie minimum 12 miesięcy.

Operat szacunkowy można sporządzić np. dla celów bilansowych, skarbowych czy rachunku inwestycyjnego.

Przyjmuje się, że wycena środków trwałych, ruchomości, linii technologicznych albo maszyn rolniczych i innych urządzeń może być wykorzystywana do celu, dla którego została sporządzona przez okres 12 miesięcy od daty jej sporządzenia. Chyba że w międzyczasie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, które mogły mieć na nią istotny wpływ.


U podstaw każdej dobrej decyzji leżą fakty. Możesz być pewien, że sprawdzimy wszystkie najważniejsze.

Dowiedz się więcej. Na pewno możemy Ci pomóc.


ZAPYTAJ O SWOJE ZAMÓWIENIE

 

Wyślij szybkie zapytanie już teraz!


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości